Klient będący Konsumentem ma prawo zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczącego przysługującego prawa do odstąpienia od umowy znajdą Państwo w punkcie VII naszego Regulaminu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje:

 1. Do zachowania wskazanego wyżej terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Odstąpienie dokonywane jest poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, którego wzór stanowi załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie należy przesłać w formie pisemnej na adres: Biuro Plus L. A. Koptyra spółka jawna, ulica Handlowa 4b, 37-450 Stalowa Wola, bądź drogą e-mailową na adres sklep@pasazbiurowy.pl.
 3. Sprzedający przesyła niezwłocznie potwierdzenie odbioru oświadczenia na wskazany przez Kupującego adres e-mailowy.
 4. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem:
  - bezpośrednich kosztów zwrotu towaru,
  - dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,
  - kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dnia od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Zwrot należy dokonać na adres: Biuro Plus L.A. Koptyra sp. jawna, ul. Handlowa 4b, 37-450 Stalowa Wola.
 6. Konsument ponosi bezpośredni koszt zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od umowy. Winien mieć ponadto na uwadze taki sposób zwrotu, aby towar nie uległ zniszczeniu przed dostarczeniem go Sprzedającemu.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
 8. Sprzedający zwraca Konsumentowi, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia zamówionego towaru z zastrzeżeniem ust. 4. Zwrot płatności następuje na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego, którego Konsument użył przy opłaceniu swego zamówienia.
 9. W sytuacji gdy Sprzedający nie zadeklarował woli samodzielnego odbioru towaru, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do czasu otrzymania zwracanego towaru, lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego wysłania.
 10. Sprzedający oświadcza, że nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.(…)

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.