1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
  2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania zamówionego towaru Klientowi.
  3. Towary sprzedawane przez pasazbiurowy.pl mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, dołączonej do zamówionego produktu.
  4. Sklep internetowy pasazbiurowy.pl ma prawny obowiązek dostarczania towarów bez wad.
  5. Kupujący korzystający z uprawnień wynikających z rękojmi może zgłosić swe roszczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected]. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać również przesłane pocztą na adres: Pasaż Biurowy, 37-450 Stalowa Wola ul. Handlowa 4b. Do zgłoszenia winno się dołączyć paragon lub fakturę, opis uszkodzeń/wad wraz z informacją, kiedy dana usterka występuje oraz swoje dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz dostarczyć reklamowany towar do siedziby sprzedawcy.
  6. Zaleca się dostarczenie towaru w oryginalnym opakowaniu, umożliwiającym bezpieczny transport towaru. Dopuszczalne jest również przesłanie towaru w opakowaniu zastępczym, jednak powinien on w odpowiednim stopniu zabezpieczyć towar przed uszkodzeniami podczas transportu.
  7. Klient ma prawo odstąpić od umowy albo żądać obniżenia ceny, chyba że sklep internetowy pasazbiurowy.pl bez nadmiernych niedogodności oraz niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wady te usunie. Ograniczenie wskazane wyżej nie ma zastosowania w sytuacji, w której produkt był już wymieniany lub naprawiany przez sklep internetowy pasazbiurowy.pl.
  8. Klient może zamiast zaproponowanej przez Sprzedającego naprawy towaru żądać jego wymiany lub zamiast wymiany zażądać naprawy, chyba że usunięcie wady jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedającego.
  9. Sklep internetowy pasazbiurowy.pl informuje Kupującego o rozpatrzeniu reklamacji, tj. o uwzględnieniu bądź odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni liczonym od dnia otrzymania przesyłki. Zawiadomienie zostanie przesłane Klientowi drogą elektroniczną.
  10. W przypadku obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy Sprzedawca przekazuje należność w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji przelewem na rachunek wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

Formularz reklamacyjny

Dane zgłaszającego

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.