Do czego niezbędna jest książka obiektu budowlanego

28 listopada 2018

Prowadzenie książki obiektu budowlanego jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy nieruchomości. Jak powinna ona wyglądać? Czy jest wymagana w przypadku każdego budynku? Jak i kiedy dokonywać w niej wpisu? Odpowiedzi na te pytania znajdują się poniżej.

Jak powinna wyglądać książka obiektu budowlanego — wymagania

To, jak powinna wyglądać książka obiektu budowlanego, regulują przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r., w sprawie książki obiektu budowlanego. Powinna mieć format A4 oraz zostać wykonana w sposób trwały, tak aby można było z niej korzystać przez cały czas użytkowania obiektu. Jej strony muszą być ponumerowane oraz zabezpieczone przed ewentualną podmianą lub usunięciem. W przypadku zapełnienia wszystkich stron należy założyć kolejny tom, wpisując na pierwszej stronie datę jego założenia oraz numer tomu. W książce obiektu budowlanego znajdują się odpowiednie rubryki, w które wpisuje się wszystkie kontrole stanu technicznego, remonty, przebudowy. Można ją prowadzić w formie zeszytu, ale zakup gotowej książki obiektu budowlanego, będzie na pewno wygodniejszą opcją. Dodatkowo książka obiektu budowlanego musi zawierać załączniki, potwierdzające przeprowadzenie określonych prac, ich zakres oraz sposób wykonania. Należy pamiętać, że w przypadku sprzedaży nieruchomości nowy właściciel będzie kontynuował wpisy do książki obiektu budowlanego, dlatego należy wypełniać ją w sposób czytelny.

Kto musi prowadzić książkę obiektu budowlanego?

Książka obiektu budowlanego jest wymagana do wszelkich budynków, z wyłączeniem tych o prostej konstrukcji. W ich przypadku nie jest konieczne regularne sprawdzanie stanu technicznego. Nie trzeba zakładać książki obiektu budowlanego dla domów jednorodzinnych, letniskowych, zagród oraz budynków, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Natomiast jest ona niezbędna w przypadku budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Musi być założona osobno dla każdej nieruchomości, nawet jeżeli właściciel posiada kilka budynków o takich samych parametrach technicznych, znajdujących się w niewielkiej odległości od siebie. W przypadku jej braku, zgodnie z rozporządzeniem, może zostać nałożona kara w wysokości nawet 5000 złotych.

Kiedy, kto i w jaki sposób dokonuje wpisów do książki obiektu budowlanego?

Pierwszy wpis powinien zostać dokonany w dniu rozpoczęcia użytkowania budynku. Dokonuje go właściciel, zarządca lub osoba upoważniona. Najlepiej, aby książka obiektu budowlanego była wypełniana systematycznie, gdy tylko nastąpią okoliczności, które wymagają umieszczenia wpisu. Należy wtedy podać, na podstawie jakiego dokumentu zostały podjęte czynności i pokrótce opisać, jakie ustalenia podjęto. Wpisy powinny być jasne i zwięzłe. Należy unikać jednak zbyt lakonicznych notatek, aby mieć pewność, że zostaną one prawidłowo zrozumiane. W przypadku pomyłki należy błędnie zapisane słowo przekreślić pojedynczą linią, a obok zamieścić poprawny zapis. Taką korektę trzeba opatrzyć datą i podpisem osoby korygującej.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *